Prenatal TestDNA a NIFTY Pro

Prenatal TestDNA a NIFTY Pro

Prenatal TestDNA a NIFTY Pro - bezpieczne badanie prenatalne od 10 tygodnia ciąży. Jakie są różnice między testami? Który test wybrać?
Czerwone serce małe | Nifty Pro
Zespół NIFTY
6 minut do przeczytania

Spis treści:

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Porównanie Testów Prenatalnych

Porównanie Testów Prenatalnych

Kategoria NIFTY Pro Prenatal TestDNA
Walidacja Kliniczna Zweryfikowany na 147 000 kobietach w ciąży Zweryfikowany na 71 740 kobietach
Zasięg Wykrywanych Zespołów Wykrywa 92 zespoły delecji i duplikacji Wykrywa 9 mikrodelecji
Dokładność Wykrywania Delecji i Duplikacji Raportuje 92 delecje i duplikacje powyżej 3 Mb oraz wszystkie większe niż 5 Mb Raportuje delecje i duplikacje tylko większe niż 7 Mb
Sekwencjonowanie Całego Genomu (NGS) Tak Tak
Technologia Sekwencjonowania Masowo Równoległego (MPS) Technologia BGI/NIFTY Technologia Thermofisher i ILLUMINA
Pobieranie Krwi Od 10. tygodnia ciąży Od 10. tygodnia ciąży
Wykrywanie Nieprawidłowości Chromosomów Płciowych Tak Tak
Ocena Ryzyka Trisomii 9, 16, 22 Tak Tak
Ocena Aneuploidii Wszystkich Chromosomów Tak Tak
Możliwość Badania IVF Tak Tak
Możliwość Badania z Użyciem Komórki Jajowej Dawcy Tak Tak
Wykrywanie Triploidii Nie Nie
Badanie Ciąż Bliźniaczych Tak (poza aneuploidami chromosomów płciowych) Tak, pełny zakres
Konsultacja wyniku z lekarzem genetykiem Konsultacja z lekarzem genetykiem w cenie badania Tak
Wyniki testu Wynik badania dostępny zazwyczaj po 6 dniach*. Wynik testu NIFTY Pro jest dostępny online 9 dni roboczych
Pobranie próbki w domu pacjentki Tak, w cenie testu Tak, dodatkowo płatne
Akredytowane laboratorium w Unii Europejskiej Tak (Chorwacja) Tak (Włochy)

Walidacja Kliniczna

NIFTY Pro przewyższa Prenatal TestDNA pod względem liczby przebadanych przypadków w ramach walidacji klinicznej. Test NIFTY Pro został zweryfikowany klinicznie na prawie 147 000 kobietach w ciąży, podczas gdy Prenatal TestDNA przeprowadzono na 71 740 kobietach. Taka różnica oznacza, że NIFTY Pro oferuje bardziej wiarygodne i dokładne wyniki, co jest kluczowe dla przyszłych rodziców poszukujących pewności w testach prenatalnych.

Zasięg Wykrywanych Zespołów

NIFTY Pro oferuje znacznie szerszy zakres wykrywanych zespołów genetycznych w porównaniu do Prenatal TestDNA. Podczas gdy Prenatal TestDNA wykrywa 9 mikrodelecji (w tym 1p36, zespół DiGeorge’a (22q11), zespół Wolf-Hirshhorn (4p), zespół Cri-du-chat (5p), zespół Pradera-Williego (15q), zespół Angelmana (15q), zespół Jacobsen (11q), zespół Langer-Giedion (8q), zespół Smith-Magenis (17p11.2)), NIFTY Pro wykrywa 92 zespoły delecji i duplikacji oraz dodatkowo oferuje opcjonalne wykrywanie incydentalnych nieprawidłowości od 3Mbp. Dzięki temu NIFTY Pro zapewnia najobszerniejsze wykrywanie nieprawidłowości genetycznych dostępne na rynku.

Dokładność Wykrywania Delecji i Duplikacji

NIFTY Pro charakteryzuje się większą precyzją w wykrywaniu delecji i duplikacji. NIFTY w wersji Pro raportuje wszystkie delecje i duplikacje większe niż 3 Mb. W porównaniu, Prenatal TestDNA raportuje tylko delecje i duplikacje większe niż 7 Mb. Dzięki temu NIFTY Pro może wykrywać większą liczbę nieprawidłowości genetycznych, co znacząco zwiększa jego wartość diagnostyczną.

Sekwencjonowanie Całego Genomu (NGS)

Oba testy, zarówno Prenatal TestDNA, jak i NIFTY Pro, wykorzystują technologię sekwencjonowania całego genomu płodu (NGS). Obie metody są zaawansowanymi technologiami, które pozwalają na dokładne i kompleksowe badanie genomu dziecka, co jest kluczowe dla wykrywania potencjalnych nieprawidłowości genetycznych.

Technologia Sekwencjonowania Masowo Równoległego (MPS)

Prenatal TestDNA używa technologii masowego sekwencjonowania równoległego (MPS) całego genomu płodowego przy użyciu sekwenserów Thermofisher i ILLUMINA Next Generation Sequencing (NGS). Z kolei NIFTY Pro bazuje na technologii BGI/NIFTY, która również wykorzystuje MPS. Obie technologie są uznawane za bardzo zaawansowane i efektywne w kontekście testów prenatalnych.

Pobieranie Krwi

Oba testy prenatalne wymagają pobrania próbki krwi od matki od 10. tygodnia ciąży. To stosunkowo wczesne badanie pozwala na szybsze uzyskanie wyników i wcześniejsze podjęcie ewentualnych działań medycznych, jeśli okażą się one konieczne. Przewagą NIFTY Pro nad Prenatal TestDNA jest możliwość darmowego pobrania krwi w domu przez wykwalifikowaną pielęgniarkę. Procedura nie trwa dłużej niż 10 minut.

Wykrywanie Nieprawidłowości Chromosomów Płciowych

Zarówno Prenatal TestDNA, jak i NIFTY Pro, testują obecność nieprawidłowości chromosomów płciowych. Jest to istotne dla wykrywania zespołów takich jak zespół Turnera czy Klinefeltera, które mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie i rozwój dziecka.  

Ocena Ryzyka Trisomii 9, 16, 22

Oba testy oceniają ryzyko wystąpienia trisomii 9, 16 oraz 22. Trisomie te są rzadkie, ale mogą prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych, dlatego ich wczesne wykrycie jest bardzo ważne dla przyszłych rodziców i lekarzy.

Ocena Aneuploidii Wszystkich Chromosomów

Zarówno Prenatal TestDNA, jak i NIFTY Pro, oceniają aneuploidie wszystkich chromosomów. Aneuploidie, które oznaczają nieprawidłową liczbę chromosomów, mogą prowadzić do różnych zespołów genetycznych, takich jak zespół Downa, Edwardsa czy Patau.

Możliwość Badania IVF

Oba testy są dostępne dla ciąż po zapłodnieniu in vitro (IVF). To ważna cecha, ponieważ pozwala na monitorowanie zdrowia genetycznego płodu także w przypadkach ciąż uzyskanych dzięki technologii wspomaganego rozrodu.

Możliwość Badania z Użyciem Komórki Jajowej Dawcy

Zarówno Prenatal TestDNA, jak i NIFTY Pro, oferują możliwość badania ciąż z użyciem komórki jajowej dawcy. Jest to istotne dla par, które skorzystały z dawstwa komórek jajowych i chcą mieć pewność co do zdrowia genetycznego swojego dziecka.

Wykrywanie Triploidii

Ani Prenatal TestDNA, ani NIFTY Pro nie wykrywają triploidii. Triploidia jest rzadką, ale poważną nieprawidłowością genetyczną, dlatego jej brak w wykrywaniu może być ograniczeniem tych testów.

Badanie Ciąż Bliźniaczych

Oba testy są dostępne dla ciąż bliźniaczych. Zarówno Prenatal TestDNA jak i NIFTY Pro oferują pełny zakres badania dla ciąż bliźniaczych, jednak z wyjątkiem pełnego zakresu nieprawidłowości chromosomów płciowych (SCAs). Oba badania wykrywają obecność chromosomu Y, czyli płodu płci męskiej.  

Test Prenatal TestDNA a NIFTY Pro

NIFTY Pro wyróżnia się większą bazą danych walidacyjnych, szerszym zakresem wykrywanych zespołów genetycznych oraz wyższą precyzją w wykrywaniu delecji i duplikacji. Te cechy sprawiają, że NIFTY Pro jest bardziej zaawansowanym i wiarygodnym wyborem dla przyszłych rodziców, którzy szukają najdokładniejszych dostępnych informacji genetycznych o swoim przyszłym dziecku.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat badania, nie wahaj się skontaktować z nami. Oferujemy bezpłatne konsultacje pod numerem telefonu: 605 500 515

NIFTY Pro czy Prenatal TestDNA - porównanie

W dzisiejszych czasach, dzięki postępowi w dziedzinie genetyki i technologii, przyszli rodzice mają dostęp do coraz bardziej zaawansowanych narzędzi pozwalających na ocenę zdrowia ich przyszłego dziecka jeszcze przed jego narodzinami.

Testy prenatalne, takie jak Prenatal TestDNA i NIFTY Pro, oferują unikalną możliwość wczesnego wykrywania potencjalnych zaburzeń genetycznych, co może mieć kluczowe znaczenie dla planowania medycznego i rodzinnej przyszłości. Czym różni się test NIFTY od Prenatal TestDNA? Obie te metody, chociaż różnią się pod wieloma względami, dostarczają cennych informacji, które mogą pomóc w podjęciu świadomych decyzji dotyczących opieki prenatalnej.

W niniejszym artykule dokonamy szczegółowego porównania dwóch popularnych testów prenatalnych: Prenatal TestDNA oraz NIFTY Pro. Skupimy się na analizie ich kluczowych parametrów, takich jak zakres wykrywanych zespołów genetycznych, dokładność detekcji delecji i duplikacji chromosomów, a także technologii, na których są oparte. Porównanie to pozwoli przyszłym rodzicom lepiej zrozumieć, jakie opcje są dostępne na rynku i jakie są ich główne zalety i ograniczenia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym przeglądem, który ma na celu ułatwienie podejmowania informowanych decyzji w tak ważnym aspekcie opieki prenatalnej.

Czym jest test NIFTY Pro?

Test NIFTY Pro – nieinwazyjne badanie prenatalne, które umożliwia wczesne wykrywanie potencjalnych zaburzeń genetycznych u płodu. Wykorzystując najnowszą technologię sekwencjonowania nowej generacji (NGS), test analizuje wolne płodowe DNA (cffDNA) obecne w krwi matki. Już od 10. tygodnia ciąży, NIFTY Pro może z dużą dokładnością ocenić ryzyko wystąpienia u dziecka takich zaburzeń jak trisomie chromosomów 21 (zespół Downa), 18 (zespół Edwardsa) i 13 (zespół Patau), jak również innych rzadszych anomalii genetycznych.

To badanie jest cenne dla przyszłych rodziców, którzy szukają pewności i chcą podjąć odpowiednie kroki w zarządzaniu zdrowiem swojego przyszłego dziecka, oferując spokój umysłu poprzez minimalne ryzyko i nieinwazyjność procedury.

Czym jest Prenatal TestDNA?

Prenatal TestDNA to nieinwazyjne badanie prenatalne (NIPT), które umożliwia kompleksową analizę genetyczną płodu. Dzięki technologii analizy wolnego DNA płodowego (cffDNA) obecnego we krwi matki, test jest w stanie badać wszystkie 23 pary chromosomów, identyfikując zarówno powszechne trisomie (21, 18, 13), jak i rzadkie zaburzenia chromosomalne oraz mikrodelecje. Test jest wykonywany w laboratoriach z certyfikatem ISO 15189:2013.

Jedną z głównych zalet Prenatal TestDNA jest jego zdolność do wykrywania małych zmian strukturalnych chromosomów, co pozwala na identyfikację chorób takich jak zespół DiGeorge'a. Test oferuje także opcjonalne badanie czynnika RhD płodu, co jest istotne dla zapewnienia odpowiedniego postępowania w przypadku różnicy Rh między matką a dzieckiem.

Prenatal TestDNA rekomendowany jest do wykonania po 10 tygodniu ciąży, co pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i zaplanowanie dalszego postępowania medycznego. Jest to szczególnie istotne dla rodziców, którzy pragną uzyskać jak najwcześniej informacje o zdrowiu genetycznym swojego dziecka, co może mieć kluczowe znaczenie w podejmowaniu decyzji związanych z ciążą.

FAQ: najczęściej zadawane pytania

Co to jest Prenatalny TestDNA?

Test DNA prenatalny to badanie genetyczne, które pozwala na analizę DNA płodu w celu wykrycia ewentualnych zaburzeń genetycznych.

Czym różni się test NIFTY Pro od testu Prenatal TestDNA?

Test NIFTY Pro i Prenatal TestDNA to różne testy prenatalne, ale oba służą do analizy DNA płodu. Test NIFTY Pro ma szerszy zakres badania i może wykrywać większą liczbę schorzeń genetycznych niż Prenatal TestDNA.

Jak przebiega test inwazyjny prenatalny?

Prenatalne testy inwazyjne, takie jak amniopunkcja, polegają na pobraniu próbki płynu owodniowego lub krwi z łożyska w celu analizy DNA płodu. Są bardziej inwazyjne i wiążą się z większym ryzykiem niż testy nieinwazyjne.

Dlaczego warto zdecydować się na wykonanie testu NIFTY Pro?

Test NIFTY Pro jest jednym z najnowocześniejszych testów prenatalnych o bardzo wysokiej czułości. Może wykryć wiele schorzeń genetycznych oraz ma szeroki zakres badania, co pozwala uzyskać dokładne i rzetelne wyniki.

Jakie są korzyści z wykonania testu NIFTY Pro?

Wykonanie testu NIFTY Pro może dostarczyć informacji o zdrowiu dziecka, wykryć ewentualne wady genetyczne czy chromosomalne oraz dać rodzicom poczucie spokoju, mając prawidłowy wynik badania.

Jakie są różnice między badaniem NIFTY Pro a testem PAPP-A?

Testy NIFTY Pro i PAPP-A to różne badania prenatalne. NIFTY Pro bada DNA płodu w celu wykrycia zmian genetycznych, podczas gdy test PAPP-A służy do oceny ryzyka zespołu Downa na podstawie poziomu białka w osoczu matki.

Jakie schorzenia genetyczne można wykryć za pomocą testu NIFTY Pro?

Test NIFTY Pro może wykryć różne choroby genetyczne, takie jak zespoły chromosomalne czy inne aberracje DNA, co pozwala na wcześniejsze zdiagnozowanie ewentualnych problemów zdrowotnych u dziecka.

Ikonka strzałki | test Nifty Pro

Zarezerwuj wizytę online! Teraz -15%

Prosimy o wypełnienie formularza. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia terminu.

1. Wybierz poradnię lub wizytę domową
2. Wybierz lokalizację

Zadzwonimy do Ciebie, aby znaleźć najbliższą poradnię

3. Wybierz preferowaną datę testu.
Ikonka kalendarza | Nifty Pro
4. Wprowadź swoje dane osobowe
REZERWACJA BEZ RYZYKA
W każdej chwili możesz zaktualizować lub anulować swoją rezerwację
Twoje dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie rezerwacji. Klikając "Zarezerwuj termin" zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności i przetwarzaniem Twoich danych przez Centrum Testów Genetycznych Sp. z o.o.
Dostępne metody płatności
Logo Master Card | Test Nifty ProLogo Visa | Test Nifty ProLogo Blik | Test Nifty Proprzelewy 24 logo | nifty pro testklarna logo | nifty pro testgoogle pay logo | nifty pro testapple pay logo | nifty pro testprzelew 
bankowy logo | Test Nifty Pro
Logo Powered by Stripe | Test Nifty Pro
Dziękuję! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.
2. Wpisz swój adres
3. Wybierz preferowaną datę testu.
Ikonka kalendarza | Nifty Pro
4. Wprowadź swoje dane osobowe
REZERWACJA BEZ RYZYKA: Bez płatności z góry
W każdej chwili możesz zaktualizować lub anulować swoją rezerwację
Twoje dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie rezerwacji. Klikając "Zarezerwuj termin" zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności i przetwarzaniem Twoich danych przez Centrum Testów Genetycznych Sp. z o.o.
Dostępne metody płatności
Logo Master Card | Test Nifty ProLogo Visa | Test Nifty ProLogo Blik | Test Nifty Proprzelewy 24 logo | nifty pro testklarna logo | nifty pro testgoogle pay logo | nifty pro testapple pay logo | nifty pro testprzelew 
bankowy logo | Test Nifty Pro
Logo Powered by Stripe | Test Nifty Pro
Dziękuję!Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups!Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.
Niebieski gradient || Nifty Pro
Fioletowy gradient || Nifty Pro
ikonks ptaszek na białym tle | Test nifty pro