kobieta w ciąży leży na łóżku trzymając się za brzuch | test pappa co to

Test PAPP-A – na czym polega? Kiedy należy go wykonać i jakie choroby wykrywa?

Test PAPP-A to jeden z kluczowych składników wczesnej diagnostyki prenatalnej. Poznaj najważniejsze informacje!
Czerwone serce małe | Nifty Pro
Zespół NIFTY
9 min do przeczytania
 • Najważniejsze informacje
 • Badanie PAPPA – co to jest i dlaczego jest ważne?
 • Czy test PAPP-A jest konieczny?
 • Kiedy należy wykonać test PAPP-A?
 • Test PAPPA – co wykrywa?
 • Badanie PAPPA – czy warto go wykonać?
 • Bezpieczeństwo i ryzyko
 • Jak przebiega test PAPP-A?
 • Badanie PAPPA – diagnostyka. Prawidłowy wynik i nieprawidłowy wynik testu PAPP-A
 • Co dalej po teście PAPP-A?
 • Jak przygotować się do badania prenatalnego?
 • Badanie Nifty a PAPPA
 • Czym jest test PAPP-A? Podsumowanie informacji
 • Bibliografia

Spis treści:

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Test PAPP-A to nie tylko rutynowe badanie. Dzięki niemu można wcześnie dowiedzieć się o potencjalnych genetycznych czynnikach ryzyka dla ich rozwijającego się dziecka. Dowiedz się, dlaczego jest on kluczowy w diagnostyce prenatalnej i jak przygotować się do tego nieinwazyjnego badania.

Najważniejsze informacje

 • Test PAPP-A (ang. pregnancy-associated protein A) jest badaniem przesiewowym, przeprowadzanym głównie w I trymestrze ciąży w celu oceny ryzyka wystąpienia niektórych wad genetycznych u płodu.
 • Badanie polega na pomiarze stężenia PAPP-A w surowicy krwi matki, często w połączeniu z pomiarem innego białka (wolnego β-hCG) oraz badaniem ultrasonograficznym.
 • Test PAPP-A nie daje pewności diagnozy i może wykazać wyniki fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne. Nie zastępuje on bardziej zaawansowanych badań diagnostycznych, takich jak amniopunkcja czy biopsja kosmówki.

Na czym polega badanie PAPPA? Co to jest i dlaczego jest ważne?

Z pewnością zastanawiasz się, na czym polega badanie PAPP-A i dlaczego jest ono polecane kobietom w ciąży. Badanie PAPPA to badanie krwi, które mierzy stężenie białka PAPP-A w organizmie ciężarnej. Ma na celu określić ryzyko wystąpienia niektórych chorób genetycznych u płodu, w tym zespołu Downa.

Wysokie lub niskie białka PAPPA mogą wskazywać na zwiększone ryzyko wystąpienia określonych wad genetycznych. Jednak warto podkreślić, że test PAPP-A sam w sobie nie daje pewnej diagnozy, lecz jest jednym z elementów tzw. testu podwójnego PAPPA, który uwzględnia również stężenie wolnego beta-hCG. Te dane, w połączeniu z badaniem USG, dostarczają kompleksowego obrazu potencjalnego ryzyka genetycznego dla rozwijającego się płodu.

Czy test PAPP-A jest konieczny?

Test PAPPA w ciąży nie jest konieczny, ale jest często rekomendowany jako część rutynowej diagnostyki prenatalnej. Jego głównym celem jest wczesne wykrywanie potencjalnego ryzyka wystąpienia pewnych wad genetycznych.

Służy on raczej jako narzędzie do wstępnego oceniania ryzyka, które może być następnie dokładniej zbadane za pomocą innych metod diagnostycznych. Wykonuje się bowiem badania ultrasonograficzne czy inwazyjne badania genetyczne. Ostateczna decyzja o przeprowadzeniu badaniu PAPPA w ciąży powinna być indywidualna i podjęta po konsultacji z lekarzem ginekologiem lub genetykiem.

Kiedy należy wykonać test PAPP-A?

„Badanie PAPPA – kiedy zrobić?” – to jedno z najczęstszych pytań zadawanych przez przyszłe mamy. Test zalecany jest przede wszystkim w pierwszym trymestrze ciąży, najczęściej pomiędzy 10. a 14. tygodniem. Ten czas kluczowy moment, w którym można wykryć potencjalne nieprawidłowości w rozwoju płodu.

Biochemiczny test PAPPA – co wykrywa?

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne wraz z wieloma ekspertami w zakresie diagnostyki prenatalnej zaleca przeprowadzenie tego testu w pierwszym trymestrze ciąży. Wykonanie go pozwala na wstępną ocenę ryzyka wystąpienia u płodu wad genetycznych, takich jak:

Badanie PAPPA – czy warto go wykonać?

Badanie PAPPA z krwi jest jednym z badań biochemicznych pierwszego trymestru ciąży. Oto kilka aspektów, które warto wziąć pod uwagę, jeśli zastanawiasz się, czy warto przeprowadzić to badanie:

 • wczesne wykrywanie ryzyka wad genetycznych;
 • nieinwazyjność – badanie nie niesie za sobą ryzyka dla płodu, w przeciwieństwie do inwazyjnych badań prenatalnych, do których zalicza się amniopunkcja;
 • podstawowy składnik badań prenatalnych – w wielu krajach badanie PAPP-A to standardowa część badań prenatalnych i jest zalecane przez organizacje medyczne;
 • pomoc w podejmowaniu decyzji – jeśli wynik badania wskazuje na podwyższone ryzyko wad genetycznych, rodzice mają czas, by zastanowić się nad dalszymi krokami – czy podjąć bardziej inwazyjne badania diagnostyczne, czy też przygotować się na narodziny dziecka z określoną wadą;
 • emocje – wynik wskazujący na podwyższone ryzyko może wywołać stres i niepokój. Dlatego ważne jest, aby być dobrze poinformowanym i mieć wsparcie lekarza czy doradcy genetycznego.

Bezpieczeństwo i ryzyko

Badanie PAPP-A jest bezpieczne i polega na pobraniu próbki krwi z żyły matki. To standardowa procedura, podobna do wielu innych testów krwi. Ponieważ nie jest to inwazyjne badanie płodu, nie niesie za sobą zagrożeń dla rozwoju ciąży czy zdrowia dziecka. Oczywiście, jak przy każdym pobraniu krwi, istnieje niewielkie ryzyko związane z zakażeniem, siniakiem czy lekkim bólem w miejscu wkłucia, ale te komplikacje są rzadkie. Warto zarazem podkreślić, że wyniki badania mogą mieć wpływ emocjonalny na przyszłych rodziców, zwłaszcza jeśli wskazują na zwiększone ryzyko wad genetycznych.

Jak przebiega test PAPP-A z krwi matki?

Zastanawiasz się, w jaki sposób przygotować się na badanie PAPPA – jak wygląda? Badanie krwi PAPPA to procedura nieskomplikowana i bezbolesna, której głównym celem jest ocena stężenia białka PAPP-A we krwi przyszłej mamy. Opisujemy, jak wygląda krok po kroku:

 1. Wybór terminu – test zaleca się wykonać między 10. a 14. tygodniem ciąży. Dokładną datę najlepiej konsultować się z ginekologiem.
 2. Test PAPPA przygotowanie do badania prenatalnego – w większości przypadków nie ma specjalnych zaleceń dotyczących przygotowania do testu. Chociaż niektóre laboratoria mogą prosić o przyjście na czczo, jest to rzadkość. Warto zwrócić uwagę na instrukcje specyficzne dla danego laboratorium.
 3. Pobranie próbki krwi – procedura polega na pobraniu niewielkiej ilości krwi z żyły, zwykle z wnętrza łokcia. Samo pobranie krwi trwa zaledwie kilka minut i jest przeprowadzane przez wykwalifikowanego specjalistę.
 4. Analiza w laboratorium – pobrana próbka krwi jest następnie przesyłana do laboratorium, gdzie za pomocą specjalistycznych testów mierzy się stężenie białka PAPP-A.
 5. Otrzymanie wyników – wyniki są zwykle dostępne po kilku dniach. Lekarz omawia z pacjentką wyniki, interpretuje je i przedstawia ewentualne dalsze kroki w diagnostyce czy monitorowaniu ciąży.
 6. Interpretacja wyników – wysokie lub niskie stężenie białka PAPP-A może wskazywać na zwiększone ryzyko pewnych nieprawidłowości chromosomowych u płodu. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że samo stężenie białka PAPP-A to tylko jedno z wielu kryteriów oceny. Lekarz może zaproponować dodatkowe badania: test podwójny (który uwzględnia także stężenie wolnej podjednostki β-hCG) lub badanie USG, aby uzyskać dokładniejszy obraz potencjalnego ryzyka dla płodu.

Badanie PAPPA – diagnostyka. Prawidłowy wynik i nieprawidłowy wynik testu PAPP-A

Interpretacja wyniku testu PAPPA z krwi opiera się na stężeniu białka PAPP-A we krwi matki. Gdy wynik jest prawidłowy, oznacza to, że ryzyko wystąpienia wad genetycznych u dziecka jest niskie. Jednak obniżone stężenie białka PAPP-A może wskazywać na podwyższone ryzyko występowania wad takich jak zespół Downa. Ważne jest, aby pamiętać, że test PAPP-A nie jest diagnostyczny – służy jedynie do oceny ryzyka.

Aby uzyskać pełniejszy obraz, często łączy się test PAPP-A z badaniem USG, które pozwala ocenić przezierność karkową płodu oraz obecność kości nosowej. Badanie to nazywane jest testem podwójnym.

Co dalej po teście PAPP-A?

Jeśli stężenie białka PAPPA w twoim teście jest obniżone, ginekolodzy i położnicy mogą zasugerować dalszą diagnostykę. Wtedy wchodzą w grę inwazyjne badania prenatalne, czyli amniopunkcja czy biopsja kosmówki. Te metody polegają na pobraniu próbki płynu owodniowego lub kosmówki w celu analizy chromosomów płodu. Dzięki temu można potwierdzić lub wykluczyć obecność dodatkowego chromosomu lub innej nieprawidłowej liczby chromosomów.

Jak przygotować się do badania prenatalnego?

Przygotowanie do badania PAPP-A jest proste i nieinwazyjne. Oto kilka wskazówek, jak się do niego przygotować:

 • badanie nie wymaga specjalnej diety – na ogół nie trzeba zachowywać żadnej specjalnej diety ani nie pić określonej ilości płynów przed badaniem. Można normalnie jeść i pić;
 • ubierz się wygodnie – ponieważ badanie polega na pobraniu krwi, najlepiej ubrać się w sposób, który umożliwi łatwy dostęp do żyły – np. w krótki rękaw;
 • badanie PAPPA – czy na czczo? W przeciwieństwie do niektórych innych badań krwi na test PAPP-A nie trzeba być na czczo. Jednak warto zawsze potwierdzić to z laboratorium lub placówką medyczną, w której będzie się odbywać badanie;
 • zgłoś wszelkie leki i suplementy, które przyjmujesz – przed badaniem warto poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach i suplementach. Niektóre z nich mogą wpływać na wyniki testu;
 • nie stresuj się – to tylko standardowe badanie krwi, więc nie ma powodów do obaw. Jeśli masz wątpliwości, porozmawiaj z lekarzem – może to pomóc w przezwyciężeniu ewentualnych lęków.

Badanie Nifty a PAPPA

Badanie Nifty i badanie PAPP-A to dwa różne testy używane w diagnostyce prenatalnej. Oto ich krótkie porównanie:

Test NIFTY Pro (NIPT – Nieinwazyjne Badanie Prenatalne):

 1. Rodzaj badania – to badanie genetyczne oparte na analizie fragmentów DNA płodu obecnych we krwi matki.
 2. Cel – wykrywanie wad chromosomowych, w tym zespołu Downa (trisomia 21), zespołu Edwardsa (trisomia 18) oraz zespołu Pataua (trisomia 13).
 3. Nieinwazyjność – jest to badanie krwi matki, więc będzie bezpieczne dla zarówno matki, jak i płodu.
 4. Czas przeprowadzenia – może być wykonane po 10. tygodniu ciąży.
 5. Dokładność – ma wysoki wskaźnik czułości i swoistości, ale nie jest w 100% dokładne.
 6. Koszt – jest droższe w porównaniu z innymi testami prenatalnymi.

Badanie PAPP-A (białko powiązane z ciążą A):

 1. Rodzaj badania – jest to badanie biochemiczne, które mierzy stężenie białka PAPP-A w surowicy matki.
 2. Cel – w połączeniu z pomiarem wolnego beta hCG i badaniem USG, pozwala ocenić ryzyko wystąpienia wad chromosomowych u płodu, np. zespołu Downa.
 3. Nieinwazyjność – jest to również badanie krwi matki, więc jest bezpieczne.
 4. Czas przeprowadzenia – zwykle przeprowadzane jest między 11. a 14. tygodniem ciąży.
 5. Dokładność – jest mniej dokładne niż NIPT, ale w połączeniu z innymi testami może dostarczyć ważnych informacji.
 6. Koszt – badanie jest refundowane przez NFZ.

Ostateczna decyzja o tym, które badanie wybrać, zależy od indywidualnych preferencji, sytuacji klinicznej i zaleceń lekarza prowadzącego ciążę. Zarówno testy NIFTY Pro, jak i PAPP-A dostarczają cennych informacji, które mogą pomóc w ocenie stanu zdrowia płodu. Warto skonsultować się z lekarzem lub doradcą genetycznym, by dokładnie zrozumieć zakres i ograniczenia obu badań.

Na czym polega test PAPP-A? Podsumowanie informacji

W diagnostyce prenatalnej istnieje wiele dostępnych badań, z których każde ma właściwe sobie zalety i ograniczenia. Wybór konkretnego badania zależy od indywidualnych potrzeb i okoliczności każdej ciężarnej kobiety. Nieinwazyjny test krwi PAPPA to jedno z wielu narzędzi, które mogą pomóc w ocenie zdrowia rozwijającego się płodu, ale zawsze warto mieć świadomość, że to jedynie wstępna ocena ryzyka. Ważne jest, aby każda przyszła mama była dobrze poinformowana o dostępnych opcjach, korzyściach i ryzyku związanym z poszczególnymi testami. Istotne też, by miała wsparcie kompetentnych specjalistów w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki prenatalnej.

Bibliografia

 • „Diagnostyka prenatalna w praktyce”, red. D. Borowski, P. Węgrzyn, M. Wielgoś, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2022.
 • „Opieka nad kobietą ciężarną”, red. A. Bień, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2022.
 • S. Jopkiewicz, Badania prenatalne jako podstawowy element profilaktyki wad rozwojowych i innych chorób
  genetycznych z perspektywy bioetyki [w:] „Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu", red. K. Pujer, t. 3, Wrocław 2017.
 • Rekomendacje Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie przesiewowej diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży o przebiegu prawidłowym – 2020 rok [w:] „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna”, 2020.
Ikonka strzałki | test Nifty Pro

Zarezerwuj wizytę online! Teraz -15%

Prosimy o wypełnienie formularza. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia terminu.

1. Wybierz poradnię lub wizytę domową
2. Wybierz lokalizację

Zadzwonimy do Ciebie, aby znaleźć najbliższą poradnię

3. Wybierz preferowaną datę testu.
Ikonka kalendarza | Nifty Pro
4. Wprowadź swoje dane osobowe
REZERWACJA BEZ RYZYKA
W każdej chwili możesz zaktualizować lub anulować swoją rezerwację
Twoje dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie rezerwacji. Klikając "Zarezerwuj termin" zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności i przetwarzaniem Twoich danych przez Centrum Testów Genetycznych Sp. z o.o.
Dostępne metody płatności
Logo Master Card | Test Nifty ProLogo Visa | Test Nifty ProLogo Blik | Test Nifty Proprzelewy 24 logo | nifty pro testklarna logo | nifty pro testgoogle pay logo | nifty pro testapple pay logo | nifty pro testprzelew 
bankowy logo | Test Nifty Pro
Logo Powered by Stripe | Test Nifty Pro
Dziękuję! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.
2. Wpisz swój adres
3. Wybierz preferowaną datę testu.
Ikonka kalendarza | Nifty Pro
4. Wprowadź swoje dane osobowe
REZERWACJA BEZ RYZYKA: Bez płatności z góry
W każdej chwili możesz zaktualizować lub anulować swoją rezerwację
Twoje dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie rezerwacji. Klikając "Zarezerwuj termin" zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności i przetwarzaniem Twoich danych przez Centrum Testów Genetycznych Sp. z o.o.
Dostępne metody płatności
Logo Master Card | Test Nifty ProLogo Visa | Test Nifty ProLogo Blik | Test Nifty Proprzelewy 24 logo | nifty pro testklarna logo | nifty pro testgoogle pay logo | nifty pro testapple pay logo | nifty pro testprzelew 
bankowy logo | Test Nifty Pro
Logo Powered by Stripe | Test Nifty Pro
Dziękuję!Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups!Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.
Niebieski gradient || Nifty Pro
Fioletowy gradient || Nifty Pro
ikonks ptaszek na białym tle | Test nifty pro