Wszystko, co musisz wiedzieć o badaniu NIPT i frakcji płodowej

Wszystko, co musisz wiedzieć o badaniu NIPT i frakcji płodowej

Dowiedz się wszystkiego o badaniu NIPT i frakcji płodowej. Poznaj bezinwazyjny test NIFTY Pro już od 10. tygodnia ciąży i znaczenie DNA płodowego.
Czerwone serce małe | Nifty Pro
Zespół NIFTY
8 minut do przeczytania
 • Czym Jest frakcja płodowa i dlaczego warto wykonać test NIFTY?
 • Wolne DNA płodu we krwi matki: klucz do nieinwazyjnych badań prenatalnych
 • NIFTY Pro - nowoczesne badanie przesiewowe oparte na analizie wolnego płodowego DNA
 • Co oznacza niska frakcja płodowa w wyniku testu NIFTY Pro?
 • Zapytaj o Badanie NIFTY Pro: pewność wyniku testu dla spokojnej ciąży
 • Wpływ frakcji płodowej na wynik testu NIFTY Pro
 • Test NIFTY Pro jako element nowoczesnej diagnostyki prenatalnej
 • FAQ - najczęściej zadawane pytania
 • Jakie są główne zalety wykonania testu NIFTY Pro?
 • Czy test NIFTY Pro jest zalecany dla wszystkich ciężarnych?
 • Czy niska frakcja płodowa może wpłynąć na wynik testu NIFTY Pro?
 • Co oznacza wolne DNA płodu i jak jest wykorzystywane w teście NIFTY Pro?
 • Czy wynik testu NIFTY Pro jest wystarczający do postawienia diagnozy?

Spis treści:

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Badanie NIPT to nieinwazyjny sposób na wykrycie informacji genetycznych płodu. Wykorzystuje ono wolne płodowe DNA (cffDNA) obecne w krwi matki, aby ocenić ryzyko wystąpienia wad genetycznych u dziecka. DNA płodu nie pozostaje w ciele matki na długo, jest ono usuwane niedługo po porodzie więc zanim to nastąpi warto wykonać różne badania przesiewowe prenatalne np: NIFTY Pro.

Frakcja płodowa co to jest? To wolne DNA płodowe, które krąży w krwioobiegu przyszłej mamy. Frakcja płodowa stanowi kluczową rolę w zapewnieniu dokładności tego testu, ponieważ oznacza ona procent jaki stanowi ilość dna płodowego w stosunku do całkowitej ilości wolnego pozakomórkowego DNA w próbce krwi.

Test NIFTY Pro to zaawansowana wersja badania, która oferuje jeszcze szerszy zakres wykrywania anomalii. Warto wykonać test, ponieważ jest to metoda bezpieczna dla płodu, a wynik badania może wpłynąć na dalsze decyzje dotyczące opieki prenatalnej. Zrozumienie, czym jest frakcja płodowa i jakie ma znaczenie dla wyniku badania, jest kluczowe dla wszystkich przyszłych rodziców rozważających wykonanie testu.

Rozwój technologii medycznych otworzył nowe możliwości w dziedzinie diagnostyki prenatalnej, a jednym z przełomowych osiągnięć jest test NIFTY. To nieinwazyjne narzędzie, które analizując wolne DNA płodu obecne w krwi matki, pozwala na wczesne wykrycie potencjalnych wad genetycznych, stając się cennym źródłem informacji dla przyszłych rodziców.

Rozważając zaawansowaną wersję NIFTY Pro, warto mieć na uwadze, że oferuje ona jeszcze większą dokładność i szerszy zakres wykrywania anomalii. Jakie znaczenie dla Twojego spokoju ducha może mieć zrozumienie tych pojęć i jakie korzyści niesie za sobą wybór odpowiedniego testu prenatalnego?

Czym jest frakcja płodowa i dlaczego warto wykonać test NIFTY?

Podczas gdy badanie NIPT zyskuje na popularności jako nieinwazyjne przesiewowe badanie prenatalne, kluczowym aspektem wpływającym na jego wiarygodność jest frakcja płodowa. Jest to wskaźnik, który określa ilość wolnego DNA płodu we krwi matki w stosunku do całkowitej ilości pozakomórkowego DNA. Im wyższa frakcja płodowa, tym większa pewność wyniku testu NIFTY Pro. Zazwyczaj, odpowiednia frakcja płodowa jest osiągana po 10. tygodniu ciąży, co jest zalecanym momentem na przeprowadzenie testu. Z kolei niska frakcja płodowa może prowadzić do konieczności powtórzenia badania lub może zwiększać ryzyko otrzymania wyniku niejednoznacznego.

Wybór testu jest decyzją, która niesie za sobą szereg korzyści. NIFTY Pro nie tylko wykrywa najczęstsze choroby genetyczne, ale również oferuje możliwość oceny ryzyka rzadszych zaburzeń. Dzięki wysokiej precyzji badania DNA, rodzice mogą uzyskać spokój ducha lub odpowiednio wcześnie przygotować się do opieki nad dzieckiem z potencjalnymi wyzwaniami zdrowotnymi. Jednakże, należy pamiętać, że żadne badanie nie daje 100% gwarancji, a wynik badania NIPT powinien być zawsze interpretowany przez specjalistę, który może zalecić dalsze kroki diagnostyczne w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Wolne DNA płodu we krwi matki: klucz do nieinwazyjnych badań prenatalnych

Analiza wolnego DNA płodu we krwi matki stanowi fundament nieinwazyjnych badań prenatalnych. Dzięki postępowi technologicznemu, możliwe jest wczesne identyfikowanie potencjalnych zaburzeń genetycznych u płodu. Oto kluczowe punkty, które podkreślają znaczenie tej metody:

 • Test NIFTY Pro wykorzystuje zaawansowane techniki sekwencjonowania, aby z precyzją analizować cfDNA.
 • Wysoka czułość badania prenatalnego pozwala na wykrycie takich zaburzeń jak trisomia, zespół Downa, czy zespół Edwardsa.
 • Badanie cffdna jest możliwe już od 10. tygodnia ciąży, co zapewnia odpowiednią frakcję płodową dla wiarygodności wyników.
 • Wynik testu NIFTY Pro dostarcza informacji, które mogą być kluczowe dla dalszego planowania ciąży i opieki prenatalnej.

NIFTY Pro - nowoczesne badanie przesiewowe oparte na analizie wolnego płodowego DNA

Test NIFTY Pro reprezentuje czołówkę nowoczesnych badań przesiewowych, które wykorzystują analizę wolnego płodowego DNA do oceny ryzyka wystąpienia wad genetycznych u nienarodzonego dziecka. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii sekwencjonowania, pozwala na precyzyjne wykrywanie nie tylko najczęstszych trisomii, ale również szerokiego spektrum innych zaburzeń genetycznych.

Znaczącym atutem testu jest jego wysoka pewność wyniku, co jest bezpośrednio związane z odpowiednią frakcją płodową w testach przesiewowych. Wysoka ilość fragmentów DNA płodowego w stosunku do całkowitego pozakomórkowego DNA (cfDNA) w krwi matki jest gwarantem wiarygodności diagnozy.

Specjaliści podkreślają, że ilość płodowego DNA we krwi matki jest kluczowa dla skuteczności testu. W przypadku zbyt niskiej frakcji płodowej, ryzyko uzyskania niepewnych wyników wzrasta, co może skutkować koniecznością powtórzenia badania. Aby temu zapobiec, zaleca się wykonanie testu NIFTY Pro po 10. tygodniu ciąży, kiedy to frakcja płodowa jest zazwyczaj wystarczająco wysoka. Porównanie z całkowitym pozakomórkowym DNA pozwala na precyzyjne określenie udziału płodowego DNA we krwi matki, co przekłada się na pewność wyniku testu NIFTY Pro. Dla przyszłych rodziców, którzy oczekują jak najbardziej wiarygodnych informacji, NIFTY Pro stanowi nieocenione narzędzie w opiece prenatalnej.

Co oznacza niska frakcja płodowa w wyniku testu NIFTY Pro?

Interpretacja wyniku wymaga uwzględnienia wielu czynników, w tym niskiej frakcji płodowej. Jest to sytuacja, w której udział płodowego DNA we krwi matki jest zbyt mały, aby zapewnić wiarygodne wyniki. Niska frakcja płodowa może wynikać z różnych przyczyn, takich jak zbyt wczesne przeprowadzenie badania, czyli przed 10. tygodniem ciąży, niska masa ciała płodu, czy określone warunki zdrowotne matki. Oto kilka istotnych punktów na ten temat:

 • W przypadku, gdy frakcja płodowa jest zbyt niska do badania, istnieje ryzyko otrzymania wyniku fałszywie negatywnego lub niekonkluzywnego.
 • Specjaliści mogą zalecić powtórzenie badania NIPT w późniejszym terminie, aby zwiększyć szansę na uzyskanie odpowiedniej frakcji płodowej.
 • Ważne jest, aby badanie wolnego DNA płodowego było przeprowadzone w optymalnym czasie ciąży, co zwiększa pewność wyniku testu NIFTY Pro.

Zbyt niski poziom frakcji płodowej ma ogromny wpływ na wynik badania ponieważ może być również sygnałem do przeprowadzenia dodatkowych badań diagnostycznych. W takich przypadkach, lekarz może zasugerować bardziej inwazyjne metody, takie jak amniopunkcja czy biopsja kosmówki, aby uzyskać dokładniejsze informacje o genetyce płodu.

Należy pamiętać, że skład wolnego pozakomórkowego DNA we krwi matki jest dynamiczny i zmienia się wraz z postępem ciąży. co gdy badanie zostało wykonane za wcześnie? Odpowiednie planowanie terminu badania jest kluczowe dla uzyskania precyzyjnych i wiarygodnych wyników. Świadomość i zrozumienie roli frakcji płodowej jest niezbędna dla każdego przyszłego rodzica.

Zapytaj o badanie NIFTY Pro: pewność wyniku testu dla spokojnej ciąży

Decyzja o wykonaniu testu jest często podyktowana potrzebą uzyskania jak największej pewności wyniku. To zaawansowane badanie DNA pozwala na ocenę ryzyka wystąpienia trisomii oraz innych zaburzeń genetycznych, co jest nieocenione dla zachowania spokojnej ciąży. Oto kilka kroków, które pomogą zrozumieć, jak badanie NIFTY Pro może przyczynić się do Twojego komfortu emocjonalnego:

 1. Zapoznaj się z procedurą badania, aby wiedzieć, czego się spodziewać podczas pobierania próbki krwi.
 2. Upewnij się, że badanie zostanie wykonane po 10. tygodniu ciąży, co zwiększa dokładność analizy wolnego DNA płodu we krwi.
 3. Skonsultuj wyniki z wykwalifikowanym specjalistą, który pomoże zinterpretować wynik i doradzi ewentualne dalsze kroki.

Dzięki wysokiej czułości możliwe jest uzyskanie szczegółowych informacji o DNA płodu we krwi matki, co przekłada się na precyzyjne badanie. Niezależnie od wyniku, informacje uzyskane z testu dają możliwość lepszego przygotowania się na przyjście dziecka na świat, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i praktycznym. Poniżej przedstawiamy kolejne korzyści płynące z badania:

 1. Wczesne wykrycie trisomii u płodu oraz innych nieprawidłowości genetycznych.
 2. Minimalizacja stresu związanego z niepewnością, dzięki wysokiej pewności wyniku testu.
 3. Możliwość podjęcia świadomych decyzji dotyczących dalszej opieki prenatalnej i planowania rodziny.

Wpływ frakcji płodowej na wynik testu NIFTY Pro

Frakcja płodowa jest jednym z najważniejszych parametrów. Jest to wskaźnik, który określa ilość wolnego DNA płodu w porównaniu do całkowitej ilości wolnego pozakomórkowego DNA we krwi matki. Wysoka frakcja płodowa zwiększa czułość testu i pozwala na dokładniejsze wykrycie ewentualnych nieprawidłowości genetycznych, takich jak trisomia 21, znana jako zespół Downa, trisomia 18, czyli zespół Edwardsa, oraz trisomia 13.

W przypadku stwierdzenia zbyt niskiej frakcji płodowej, specjaliści mogą zalecić powtórzenie testu w późniejszym terminie ciąży. Jest to ważne, ponieważ frakcja płodowa zazwyczaj wzrasta wraz z wiekiem ciąży, co oznacza, że wykonanie badania po 10. tygodniu ciąży zwiększa szansę na uzyskanie wiarygodnych wyników. Warto również pamiętać, że frakcja płodowa może być różna u każdej pacjentki i zależy od wielu czynników, w tym od masy ciała płodu oraz od stanu zdrowia matki.

Test NIFTY Pro jako element nowoczesnej diagnostyki prenatalnej

Dzięki wysokiej czułości testu, możliwe jest wykrycie nawet niewielkich zmian w chromosomach płodu, co czyni go jednym z najbardziej dokładnych testów prenatalnych dostępnych na rynku.

Wykonanie testu NIFTY Pro jest szczególnie zalecane w przypadku, gdy istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia wad genetycznych, na przykład ze względu na wiek matki lub historię rodzinną. Jest to również dobra opcja dla tych, którzy poszukują spokoju ducha i chcą uniknąć bardziej inwazyjnych metod diagnostycznych, takich jak amniopunkcja.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne zalety wykonania testu NIFTY Pro?

Główne zalety tego testu to wysoka czułość i specyficzność, co przekłada się na dużą pewność wyniku. Test jest bezpieczny zarówno dla matki, jak i dla płodu, ponieważ wykorzystuje jedynie próbkę krwi ciężarnej. Ponadto, dzięki analizie wolnego DNA płodowego, możliwe jest wczesne wykrycie zaburzeń chromosomalnych, takich jak zespół Downa czy zespół Edwardsa, co pozwala na odpowiednie przygotowanie się do opieki nad dzieckiem.

Czy niska frakcja płodowa może wpłynąć na wynik testu NIFTY Pro?

Tak, niska frakcja płodowa może wpłynąć na wynik testu NIFTY Pro. Frakcja płodowa to procent wolnego DNA płodu we krwi matki w porównaniu do całkowitej ilości wolnego pozakomórkowego DNA. Jeśli frakcja płodowa jest zbyt niska, może to zwiększyć ryzyko otrzymania wyniku fałszywie negatywnego lub niekonkluzywnego.

Co oznacza wolne DNA płodu i jak jest wykorzystywane w teście NIFTY Pro?

Wolne DNA płodu to fragmenty DNA płodowego, które krążą w krwi matki. Są one uwolnione z komórek płodu i mogą być wykryte w próbce krwi ciężarnej.

Czy wynik testu NIFTY Pro jest wystarczający do postawienia diagnozy?

Wynik testu NIFTY Pro dostarcza informacji o ryzyku wystąpienia określonych wad genetycznych u płodu, ale nie jest on równoznaczny z postawieniem diagnozy. W przypadku wykrycia podwyższonego ryzyka, lekarz może zalecić dodatkowe badania diagnostyczne, takie jak amniopunkcja czy biopsja kosmówki, które są badaniami inwazyjnymi, ale pozwalają na uzyskanie dokładniejszych informacji o genetyce płodu. Test NIFTY Pro jest więc narzędziem przesiewowym, które pomaga w podjęciu decyzji o dalszych krokach diagnostycznych.

Ikonka strzałki | test Nifty Pro

Zarezerwuj wizytę online! Teraz -15%

Prosimy o wypełnienie formularza. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia terminu.

1. Wybierz poradnię lub wizytę domową
2. Wybierz lokalizację

Zadzwonimy do Ciebie, aby znaleźć najbliższą poradnię

3. Wybierz preferowaną datę testu.
Ikonka kalendarza | Nifty Pro
4. Wprowadź swoje dane osobowe
REZERWACJA BEZ RYZYKA
W każdej chwili możesz zaktualizować lub anulować swoją rezerwację
Twoje dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie rezerwacji. Klikając "Zarezerwuj termin" zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności i przetwarzaniem Twoich danych przez Centrum Testów Genetycznych Sp. z o.o.
Dostępne metody płatności
Logo Master Card | Test Nifty ProLogo Visa | Test Nifty ProLogo Blik | Test Nifty Proprzelewy 24 logo | nifty pro testklarna logo | nifty pro testgoogle pay logo | nifty pro testapple pay logo | nifty pro testprzelew 
bankowy logo | Test Nifty Pro
Logo Powered by Stripe | Test Nifty Pro
Dziękuję! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.
2. Wpisz swój adres
3. Wybierz preferowaną datę testu.
Ikonka kalendarza | Nifty Pro
4. Wprowadź swoje dane osobowe
REZERWACJA BEZ RYZYKA: Bez płatności z góry
W każdej chwili możesz zaktualizować lub anulować swoją rezerwację
Twoje dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie rezerwacji. Klikając "Zarezerwuj termin" zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności i przetwarzaniem Twoich danych przez Centrum Testów Genetycznych Sp. z o.o.
Dostępne metody płatności
Logo Master Card | Test Nifty ProLogo Visa | Test Nifty ProLogo Blik | Test Nifty Proprzelewy 24 logo | nifty pro testklarna logo | nifty pro testgoogle pay logo | nifty pro testapple pay logo | nifty pro testprzelew 
bankowy logo | Test Nifty Pro
Logo Powered by Stripe | Test Nifty Pro
Dziękuję!Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups!Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.
Niebieski gradient || Nifty Pro
Fioletowy gradient || Nifty Pro
ikonks ptaszek na białym tle | Test nifty pro