kobieta w ciąży siedzi na łóżku | Badanie prenatalne po 35 roku życia

Badania prenatalne po 35. roku życia

Badania prenatalne po 35. roku życia mają szczególne znaczenie. Ryzyko komplikacji zdrowotnych u dziecka i matki wzrasta, a wczesne rozpoznanie pozwala odpowiednio przygotować się do takiej sytuacji i rozpocząć leczenie. Poznaj najważniejsze informacje na ten temat!
Czerwone serce małe | Nifty Pro
Zespół NIFTY
12 min do przeczytania

Spis treści:

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Badania prenatalne – 35 lat i ciąża. Podstawowe informacje

Ciąża u kobiet po 35. roku życia jest często określana jako „ciąża w późnym wieku rozrodczym" i wiąże się z nieco większym ryzykiem komplikacji. Badania prenatalne odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu zdrowia matki i dziecka w tym okresie. Potwierdza to wiele danych statystycznych, poniżej wybrane przykłady:

Ryzyko genetyczne dla dziecka – według danych z Centrum Kontroli i Prewencji Chorób w Stanach Zjednoczonych (CDC) ryzyko urodzenia dziecka z zespołem Downa wzrasta z wiekiem matki. Dla 25-letniej kobiety ryzyko to wynosi 1 na 1 200, podczas gdy dla 35-letniej kobiety wzrasta do 1 na 350.

Ryzyko zdrowotne dla matki: według American College of Obstetricians and Gynecologists kobiety w wieku powyżej 35 lat są również bardziej narażone na problemy zdrowotne, takie jak cukrzyca ciążowa, wysokie ciśnienie krwi, poród przedwczesny i komplikacje porodowe.

Dlaczego coraz częściej decydujemy się ciążę po 35. i po 40. roku życia?

W dzisiejszych czasach coraz więcej kobiet decyduje się na ciążę po 35. i 40. roku życia. Powody są różne – niektóre kobiety chcą najpierw skupić się na karierze zawodowej, inne nie spotkały jeszcze odpowiedniego partnera. Czasem to decyzja świadoma, a czasem wynika z różnych okoliczności. Niezależnie od powodu, ciąża w późniejszym wieku jest możliwa i zwykle przebiega bez większych komplikacji, szczególnie gdy kobieta jest zdrowa i prowadzi zdrowy styl życia.

Zauważalny jest wzrost średniego wieku kobiet rodzących w Polsce. Obecnie ciąże u kobiet powyżej 35. roku życia stanowią 8-10% wszystkich porodów. Niestety, wraz z wiekiem matki, ryzyko patologii płodu rośnie, co zazwyczaj wymaga dodatkowych badań genetycznych. Wiele wad można zdiagnozować na wczesnym etapie ciąży (I i II trymestr), a w przypadku podejrzenia wady zalecana jest szczegółowa diagnostyka.

Fakty i mity o ciąży po 35. roku życia – co warto wiedzieć o późnej ciąży?

Fakt 1 – Ryzyko komplikacji wzrasta z wiekiem. Prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych problemów zdrowotnych, takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca ciążowa, komplikacje związane z porodem, jak i genetyczne nieprawidłowości u dziecka, rzeczywiście wzrasta u kobiet po 35. roku życia.

Mit 1 – każda ciąża po 35. roku życia jest wysokiego ryzyka. Choć ryzyko komplikacji zdrowotnych rośnie z wiekiem, wiele kobiet po 35. roku życia ma zdrowe ciąże i rodzi zdrowe dzieci. Styl życia, stan zdrowia, a także genetyka mają duże znaczenie.

Fakt 2 – płodność zmniejsza się z wiekiem. Szanse kobiety na zajście w ciążę zaczynają stopniowo maleć już około 32. roku życia, a po 37. roku życia ten proces przyspiesza. Po 40. roku życia zajście w ciążę może być jeszcze trudniejsze.

Mit 2 – nie można zajść w ciążę naturalnie po 40. roku życia. Chociaż płodność spada z wiekiem, wiele kobiet jest w stanie zajść w ciążę naturalnie w wieku 40 lat i później.

Fakt 3 – badania prenatalne są kluczowe dla kobiet po 35. roku życia. Testy przesiewowe i badania diagnostyczne są szczególnie ważne dla kobiet po 35. roku życia, ponieważ ryzyko genetycznych nieprawidłowości u płodu rośnie z wiekiem matki.

Mit 3 – ciąża po 35. roku życia zawsze kończy się cesarskim cięciem. Chociaż ryzyko komplikacji podczas porodu rośnie z wiekiem, wiele kobiet po 35. roku życia rodzi naturalnie. Decyzja o sposobie porodu zależy od wielu czynników, w tym stanu zdrowia matki i dziecka.

Ciąża po 35. roku życia – powikłania, ryzyka, niezbędne badania

Ciąża po 35. roku życia, choć jest w pełni naturalnym i możliwym do realizacji procesem, niesie za sobą pewne ryzyko. Większe prawdopodobieństwo wystąpienia wad genetycznych u dziecka, takich jak zespół Downa, a także ryzyko komplikacji, takich jak nadciśnienie czy cukrzyca ciążowa, są czynnikami, które wymagają regularnego monitorowania.

Niezbędne badania, które pomogą wykryć potencjalne problemy na wczesnym etapie, obejmują test PAPP-A, badanie NIFTY Pro oraz – w niektórych przypadkach – inwazyjne badania prenatalne. Pamiętaj, że zdrowie matki i dziecka jest priorytetem, dlatego tak ważne jest, aby wykonać wszystkie zalecane badania.

Przegląd testów przesiewowych i badań prenatalnych

Testy przesiewowe i badania prenatalne to narzędzia, które pomagają lekarzom ocenić zdrowie płodu i ryzyko wystąpienia określonych problemów zdrowotnych. Oto krótki przegląd najpopularniejszych badań.

Badanie ultrasonograficzne (USG) – najczęściej wykonywane badanie prenatalne. Jest bezpieczne i nieinwazyjne. Lekarz używa ultradźwięków, aby stworzyć obraz dziecka w łonie matki. USG pozwala na ocenę rozwoju fizycznego płodu, w tym rozmiarów, pozycji, a także struktury serca, mózgu i innych organów.

Testy przesiewowe na wady genetyczne – testy przesiewowe, takie jak test potrójny lub test quad, mierzą poziomy określonych substancji w krwi matki, aby ocenić ryzyko wystąpienia pewnych wad genetycznych, takich jak zespół Downa. Nie są one jednak 100% dokładne i mogą dostarczyć wyników fałszywie dodatnich lub fałszywie ujemnych.

Nieinwazyjne badania prenatalne (NIPT) – to nowoczesne testy genetyczne, które mogą wykryć pewne wady chromosomalne, takie jak zespół Downa, na podstawie analizy DNA płodu, które jest obecne w krwi matki. Są one bezpieczne dla matki i dziecka i mogą być przeprowadzone już od 10. tygodnia ciąży.

Badania inwazyjne – takie jak amniopunkcja lub biopsja trofoblastu. Są to badania, które polegają na pobraniu próbek płynu owodniowego (amniopunkcja) lub komórek z łożyska (biopsja trofoblastu) do dokładnej analizy genetycznej. Chociaż dostarczają one bardzo dokładnych informacji, niosą za sobą pewne ryzyko, w tym możliwość poronienia.

Badanie DNA płodu – jest to bardzo dokładne badanie, które może być wykonane, jeśli inne testy wskazały na wysokie ryzyko wystąpienia wad genetycznych. Wymaga ono pobrania próbki DNA płodu, co jest zazwyczaj możliwe tylko przez amniopunkcję lub biopsję trofoblastu.

Jakie badania prenatalne po 35. roku życia warto wykonać?

Badania prenatalne po 35. roku życia powinny obejmować testy przesiewowe, takie jak test PAPP-A, które mają na celu sprawdzić potencjalne ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Warto również wykonać badania genetyczne, w tym NIPT – najbardziej zaawansowane są testy NIFTY Pro, które z wysoką czułością pozwalają wykryć ryzyko najczęściej występujących trisomii. Wykrywalność T13, T18 i T21 w przypadku tej metody wynosi 99,02%. W przypadku nieprawidłowego wyniku testów przesiewowych zalecane są dalsze badania, które mogą obejmować inwazyjne badania prenatalne, takie jak amniopunkcja czy biopsja trofoblastu.

Znaczenie badań prenatalnych po 40. roku życia

Kobiety, które decydują się na ciążę po 40. roku życia, muszą liczyć się z jeszcze większym zagrożeniem wystąpienia niektórych komplikacji. Ryzyko urodzenia dziecka z wadami chromosomowymi, takimi jak zespół Downa, zespół Edwardsa czy zespół Patau, znacząco wzrasta z wiekiem matki. Dla kobiety w wieku 40 lat ryzyko urodzenia dziecka z zespołem Downa to już 1 na 100, a po 45. roku życia wzrasta do 1 na 30.

NIFTY Pro pozwala na wczesne wykrycie potencjalnych nieprawidłowości chromosomowych, zazwyczaj już od 10. tygodnia ciąży. Daje to rodzicom więcej czasu na podjęcie decyzji o dalszych krokach, takich jak dodatkowe badania diagnostyczne czy specjalistyczne porady. NIFTY Pro nie tylko wykrywa najczęstsze trisomie, ale również inne wady chromosomowe, takie jak mikrodelecje, co może być szczególnie ważne dla kobiet po 40. roku życia, u których ryzyko takich nieprawidłowości jest wyższe.

Badania prenatalne po 35. roku życia a refundacja NFZ

Choć wiele badań prenatalnych jest bezpłatnych dla kobiet w ciąży, nie wszystkie są dostępne w ramach programu badań prenatalnych NFZ. Test NIFTY Pro, mimo swojej skuteczności, nie jest obecnie refundowany przez NFZ, co oznacza, że ciężarna kobieta musi pokryć jego koszt sama. Szczegółowe informacje na temat refundacji poszczególnych badań można uzyskać bezpośrednio w placówkach medycznych lub na stronie NFZ.

Badania prenatalne po 35. roku – bezpłatne, refundowane testy

W ramach Programu Badań Prenatalnych finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) kobiety w ciąży mają możliwość przeprowadzenia podstawowej bezpłatnej diagnostyki prenatalnej. Program ten ma na celu identyfikację ryzyka wystąpienia wad płodu i – jeżeli to możliwe – rozpoczęcie leczenia jeszcze na etapie prenatalnym.

Program jest dostępny dla kobiet w ciąży, które spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • ukończenie 35 lat w danym roku kalendarzowym;
  • wystąpienie aberracji chromosomowej płodu lub dziecka w poprzedniej ciąży;
  • wystąpienie strukturalnych aberracji chromosomowych u matki lub ojca dziecka;
  • stwierdzone u pacjentki znacznie większe ryzyko urodzenia dziecka z chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową;
  • po USG lub badaniach biochemicznych stwierdzono nieprawidłowości wskazujące na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

W ramach programu przeprowadzane są badania genetyczne USG płodu (11-13 i 18-23 tydzień ciąży) oraz badanie biochemiczne krwi. Na podstawie tych wyników lekarz podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu. Jeśli w wyniku badań zostaną zidentyfikowane anomalie genetyczne wymagające dalszej diagnostyki, która nie mieści się w ramach programu, lekarz skieruje pacjentkę do odpowiednich specjalistycznych poradni. Te placówki oferują usługi medyczne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Może to obejmować badania inwazyjne, takie jak amniopunkcja, biopsja trofoblastu lub kordocenteza pod kontrolą USG. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie tych badań jest konieczne.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Potrzebujesz konkretnych informacji na zagadnienia związane z tematem badań prenatalnych, ciąży i pokrewnych kwestii? Zapoznaj się z poniższym kompendium!

Ciąża po 35. roku życia – jakie badania, na co uważać, jak się przygotować?

W przypadku ciąży po 35. roku życia badania prenatalne należy potraktować jako obligatoryjne. Kobieta powinna zadbać o swoje zdrowie i regularnie, a przy tym kompleksowo kontrolować stan swojego ciała oraz płodu. Ważne jest, aby wykonać wszystkie zalecane badania prenatalne, w tym te genetyczne. Szczególną uwagę warto zwrócić na wyniki testów przesiewowych i – w razie potrzeby – poddać się dalszym badaniom.

Podczas planowania badań prenatalnych istotne jest, aby mieć świadomość, jak się do nich odpowiednio przygotować, a także na co szczególnie zwracać uwagę. Ważne kwestie to zdrowe odżywianie, regularna aktywność fizyczna i unikanie stresu oraz używek (takich jak alkohol i tytoń), a także odpowiednia ilość snu. Wszystko to może mieć wpływ na zdrowie matki i płodu.

Dlaczego warto wykonać badania prenatalne po 35. roku życia?

W przypadku kobiet, które ukończyły 35 lat, ryzyko urodzenia dziecka z wadą wrodzoną szacuje się na około 3-5%. Wiele z tych wad można diagnozować i leczyć jeszcze przed narodzinami, co podkreśla znaczenie wcześniejszego rozpoznania. Badania prenatalne po 35. roku życia są kluczowe dla monitorowania zdrowia matki i prawidłowego rozwoju płodu. Pozwalają one na wczesne wykrycie potencjalnych problemów i podjęcie odpowiednich działań.

Wiele chorób genetycznych, takich jak zespół Downa, jest częściej diagnozowanych u dzieci kobiet, które zaszły w ciążę po 35. roku życia. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie pełnej diagnostyki prenatalnej, która pozwoli na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości.

Dlaczego warto zrobić test NIFTY Pro w ciąży po 35. roku życia?

Test NIFTY Pro to jedyny test NIPT dostępny w Polsce, który pozwala na wykrycie aż 50 różnych chorób genetycznych płodu. Jest to metoda nieinwazyjna, bez ryzyka dla matki i dziecka, wykonane na podstawie badania krwi kobiety w ciąży. Dzięki niemu możemy uzyskać informacje na temat ryzyka wystąpienia u płodu różnych nieprawidłowości genetycznych, w tym trisomii 13, 18, 21, jak również niektórych mikrodelecji chromosomowych. Test NIFTY Pro jest zalecany szczególnie kobietom po 35. roku życia, ponieważ ryzyko wystąpienia nieprawidłowości genetycznych rośnie z wiekiem matki. Wyniki są zwykle dostępne po około 6-10 dniach roboczych.

Jakie są zalecane badania prenatalne po 30. roku życia?

U ciężarnych kobiet w wieku około 30 lat zwiększa się ryzyko:

  • poronienia;
  • przedwczesnego porodu;
  • cukrzycy ciążowej;
  • nadciśnienia ciążowego;
  • stanu przedrzucawkowego.

Dlatego poza standardowymi badaniami, wykonywanymi u wszystkich kobiet w ciąży, paniom po trzydziestce zaleca się przynajmniej dodatkowe USG i test PAPP-A. Wśród polecanych przez specjalistów nieinwazyjnych badań prenatalnych po 30. roku życia są także pakiety NIFTY.

Badania prenatalne – w jakim wieku je wykonywać?

Nieinwazyjne badania prenatalne, takie jak testy NIFTY, są zalecane dla wszystkich kobiet w ciąży, bez względu na wiek czy wcześniej określone ryzyko. NIPT jest w stanie zidentyfikować szereg różnych anomalii chromosomowych, w tym zmiany liczby kopii (CNV), czyli delecje i duplikacje. To specyficzne rodzaje anomalii genetycznych, które polegają na usunięciu (delecji) lub powieleniu (duplikacji) określonego segmentu DNA. Te zmiany liczby kopii mogą prowadzić do różnych problemów zdrowotnych u dziecka.

Korelacja pomiędzy wiekiem a zwiększonym ryzykiem nieprawidłowości dotyczy przede wszystkim trisomii 21, odpowiedzialnej za występowanie zespołu Downa. Z tego powodu badania prenatalne po 35. roku życia są przez specjalistów traktowane jako obligatoryjne. Ryzyko T21 rośnie wykładniczo wraz z wiekiem.

Nieinwazyjne badania prenatalne – od jakiego wieku można je wykonywać?

Nieinwazyjne badania prenatalne są dostępne dla wszystkich kobiet w ciąży, niezależnie od wieku. Te badania są zazwyczaj wykonywane między 10. a 14. tygodniem ciąży i nie niosą za sobą ryzyka dla matki ani dziecka, ponieważ są przeprowadzane na podstawie próbki krwi matki. W związku z tym, technicznie rzecz biorąc, badanie to może być wykonane przez kobietę w każdym wieku, która jest w ciąży, w tym również przez nastolatkę.

Jednak ważne jest, aby pamiętać, że decyzja o wykonaniu tego typu badań powinna być podejmowana świadomie i z pełnym zrozumieniem potencjalnych wyników i ich konsekwencji. W przypadku młodszych pacjentek zdecydowanie zalecane jest zaangażowanie opiekuna prawnego w proces decyzyjny.

Ikonka strzałki | test Nifty Pro

Zarezerwuj wizytę online! Teraz -15%

Prosimy o wypełnienie formularza. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia terminu.

1. Wybierz poradnię lub wizytę domową
2. Wybierz lokalizację

Zadzwonimy do Ciebie, aby znaleźć najbliższą poradnię

3. Wybierz preferowaną datę testu.
Ikonka kalendarza | Nifty Pro
4. Wprowadź swoje dane osobowe
REZERWACJA BEZ RYZYKA
W każdej chwili możesz zaktualizować lub anulować swoją rezerwację
Twoje dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie rezerwacji. Klikając "Zarezerwuj termin" zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności i przetwarzaniem Twoich danych przez Centrum Testów Genetycznych Sp. z o.o.
Dostępne metody płatności
Logo Master Card | Test Nifty ProLogo Visa | Test Nifty ProLogo Blik | Test Nifty Proprzelewy 24 logo | nifty pro testklarna logo | nifty pro testgoogle pay logo | nifty pro testapple pay logo | nifty pro testprzelew 
bankowy logo | Test Nifty Pro
Logo Powered by Stripe | Test Nifty Pro
Dziękuję! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.
2. Wpisz swój adres
3. Wybierz preferowaną datę testu.
Ikonka kalendarza | Nifty Pro
4. Wprowadź swoje dane osobowe
REZERWACJA BEZ RYZYKA: Bez płatności z góry
W każdej chwili możesz zaktualizować lub anulować swoją rezerwację
Twoje dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie rezerwacji. Klikając "Zarezerwuj termin" zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności i przetwarzaniem Twoich danych przez Centrum Testów Genetycznych Sp. z o.o.
Dostępne metody płatności
Logo Master Card | Test Nifty ProLogo Visa | Test Nifty ProLogo Blik | Test Nifty Proprzelewy 24 logo | nifty pro testklarna logo | nifty pro testgoogle pay logo | nifty pro testapple pay logo | nifty pro testprzelew 
bankowy logo | Test Nifty Pro
Logo Powered by Stripe | Test Nifty Pro
Dziękuję!Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups!Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.
Niebieski gradient || Nifty Pro
Fioletowy gradient || Nifty Pro
ikonks ptaszek na białym tle | Test nifty pro